dijous, 30 d’octubre del 2014

Ens afecta la Llei Wert?

La Llei Wert, també anomenada Llei Orgànica per a la Millora Educativa ( LOMCE), va ser aprovada pel consell de ministres d’Espanya, però s’aplicarà gradualment a la Primària, la Secundaria Obligatòria ( ESO ) i al Batxillerat.

La Llei Wert, com tots sabeu, s’aplica a tot Espanya i en un futur s’aplicarà a gairebé totes les escoles de Catalunya. Les principals característiques d’aquesta llei són que, per exemple s’aplicarà la llengua Castellana com a llengua vehicular a totes les comunitats autònomes d’Espanya, i els alumnes podran triar els itineraris a l'ESO. A 3r d’ESO es podrà optar entre Matemàtiques d'iniciació a ensenyaments acadèmiques o Matemàtiques aplicades. A quart de l'ESO (15 anys), l'últim de l'ensenyament obligatori, es podrà triar entre un curs orientat a iniciar el Batxillerat o un a iniciar FP. Els alumnes de Primària i ESO hauran d‘escollir entre  religió confessional o  una formació alternativa de valors, o totes dues; la qualificació farà mitjana amb les notes ordinàries, si bé no hauran d’examinar-se’n en l'avaluació final per obtenir el títol. Desapareix Educació per a la Ciutadania, els temaris seran transversals, i el Ministeri promourà el préstec gratuït de llibres de text i altres materials per a l'educació bàsica en els centres sostinguts amb fons públics; i per últim una llei que idica que en la educació no obligatoria, tots els centres, icluids els públics i els concertats, es convertiran en centres privats.

En general nosaltres pensem que hi ha lleis que no són útils o que en comptes de fer un avenç en l’àmbit educatiu, tornem a temps passats. Aquesta llei n’es un exemple. 
                                   El Ministre d' educació, Ignacio Wert


Natàlia Baró i Sandra Rodriguez.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa la teva opinió