dijous, 6 de març del 2014

Un altre punt de vista dels Pirineus

Els alumnes de 4t d’ESO de l’itinerari científic del Col•legi Jardí, amb les professores de ciències Rosa Maria Gutiérrez i Mònica Suils, van participar en un projecte d’una durada de tres dies en un camp d’aprenentatge de la Generalitat de Catalunya, situat a Barruera (Alta Ribagorça).
Les activitats que van dur a terme van ser: la utilització d’un GPS, una activitat sobre la hidrobiologia i una activitat sobre els riscos geològics de la zona.

Coneguem el GPS
A la primera tasca, vam conèixer el funcionament, la utilitat i la manera com es fan servir els GPS, més tard ho vam posar en pràctica. Havíem de trobar uns punts acordats prèviament on cada grup havia d’arribar sense cap mena de mapa, només amb l’ajuda d’un GPS que descrivia la direcció i distància en la qual es trobava l’altre punt.

El GPS necessita un mínim de 3 satèl•lits dels 22 que hi ha al voltant de la Terra per poder esbrinar la posició en què es troba una persona.

La hidrobiologia del riu Noguera de Tor
La segona tasca, i la més important, tractava d’analitzar l’aigua i els organismes en diferents punts de la vall del riu Noguera de Tor (Central, Durro, Barruera, Riu I, Riu II i Bassa) Ens vam dividir en grups i cada un es va dirigir a un dels punts esmentats anteriorment, allà es van analitzar: alcalinitat, Carboni inorgànic, PH, clorurs, oxigen dissolt, % de saturació d’oxigen, conductivitat, calci magnesi i soluts totals que contenia cada tipus d’aigua; també vam recollir diversos microorganismes dels diferents punts. Un cop obtingudes aquestes dades, ens vam dirigir al laboratori per analitzar-les.
Allà, vam obtenir els diferents noms dels microorganismes recollits, amb l’ajuda d’una lupa binocular i els vam classificar amb ajut d’una taula dicotòmica de classificació d’invertebrats d’aigua dolça. Amb això vam determinar la salut del riu: els resultats obtinguts van ser fructuosos.
Amb l’aigua recollida, es van fer diferents proves per determinar les variables anomenades anteriorment. Els resultats són els següents:
L’aigua de tots els punts de mostratge estan dintre de la normalitat, menys el de la Bassa, que vam determinar que tenia massa sals a causa de les sals que s’aboquen a la carretera del costat quan neva, això també provoca que la quantitat d’oxigen dissolt sigui més baixa que en altres punts.

Riscos geològics
A la tercera activitat, vam estudiar la previsió d’impactes d’integració ambiental i els riscos per fenòmens fluviotorrencials a l’alta muntanya, l’activitat va consistir en:
  • Observar i situar en un mapa diferents elements del paisatge.
  • Observar i valorar els riscs geològics per a la població i les mesures preventives que es podrien adoptar.
  • Observar l’ impacte de diferents estructures i les correccions d’impacte adoptades o que es podrien adoptar.
  • Realitzar un perfil geològic d’un aflorament i interpretar-ne la història geològica mitjançant els principis geològics.
  • Estudiar les mesures que s’han aplicat per minimitzar riscos.

Vam poder observar els riscos geològics a Barruera (esllavissada de pedres, riuades…) i les mesures preses per tal que no puguin succeir.
Tant els monitors, com les persones que ens van atendre, es van comportar d’una manera molt agradable i van contribuir que la nostra estada a Barruera semblés molt curta. Ens en vam emportar nous conceptes molt útils per posar en pràctica a classe, però sobretot ens n’emportàrem molts records i anècdotes inoblidables.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa la teva opinió