dimarts, 30 de gener del 2018

Metodologia TBL

La metodología TBL (Task Based Learning) forma part del conjunt de nous mètodes del projecte d'Escola nova 21 que s'estan posant en pràctica al Col·legi Jardí. Ens ensenya a pensar amb destresa a través dels continguts curriculars, des d'infantil fins a l'ESO.


El mètode TBL (Task Based Learning) és un mètode d'aprenentatge basat en el treball del pensament de l'alumne/a, que se situa en el centre de la tasca educativa. Parteix de l'ensenyament de procediments per treure el màxim profit del pensament, és el que s'anomenen rutines de pensament.

S'ha comprovat que el pensament dels nens i nenes sovint és poc ordenat i té com a conseqüència estrés de mires, confusió, carència d'ordre i precipitació, i aquests problemas es manifesten quan s'ha de prendre decisions, solucionar problemes i argumentar.

Les rutines de pensament consisteixen en una sèrie d'activitats que utilitzem a l'aula i que contribueixen a generar i potenciar destreses de pensament, amb les quals els alumnes gestionen el seu pensament alhora que descobreixen models de conducta que els serviran per a tota la vida i que els ajudaran a comprendre, pensar, argumentar, i solucionar problemes de manera creativa.

El mètode TBL aconsegueix una millora en la conducta i l'aprenentatge. Els alumnes que eren tímids participen i interactuen molt més a classe, i també són més inquiets i actius intel·lectualment parlant. Els infants impulsius es controlen, cosa que pares i mares van notant dia a dia,  el seu llenguatge es va fent més elaborat i es qüestionen les coses intentant sempre trobar un resultat.

Una part inseparable del TBL és el mètode Vess, que consisteix a aprendre a mirar-se a un mateix i reflexionar sobre com hem seguit al procés de pensament. És a dir, com hem pensat. I això és important, ja que en revisar el procés de pensament, ens fem conscients del possibles errors i, per tant, podem corregir-los.

Som en un moment de canvi i renovació escolar, que impulsa el desenvolupament de la capacitat de resoldre positivament problemes del dia a dia i que té com a objectiu final fomentar en els alumnes hàbits de pensament i habilitats necessàries per portar una vida plena.
Liza K i Chaimae Chafi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa la teva opinió